After rain comes sunshine.

Yesterday was a rainy, windy and gray day. Could hear the wind outside the office window all day and rain drops were constantly on the glass. But just an hour before I was about to leave the office, the sun came out. When I came down to oxford street I saw this building lit up from the sun, which was on its way down. I have never seen or noticed this building before. It’s funny how light can change the way you see things.


Igår var det regn, blåst och grått ute. Man kunde höra vinden utanför kontorsfönstret och det var regndroppar på glaset under hela dagen. Men en timme innan det var dags att lämna kontoret och gå hem så kommer solen. När jag sen kom ner till Oxford street så såg jag denna byggnad upplyst från solen, som var påväg ner. Jag har aldrig sett eller lagt märke till denna byggnad innan. Kul hur ljus kan ändra sättet du ser saker.

IMG_0711.JPG

I walk down to the tube station and I see this massive puddle. This puddle gave this beautiful reflection of Oxford circus. Sadly I did not bring my camera, but I always got my phone. This is the result:


Jag gick ner till tube-stationen och ser en sjukt stor pöl. Pölen gav ifrån sig en sjukt fin reflektion av Oxford circus. Dock hade jag tyvärr inte med mig min kamera så telefonen fick räcka. Så här såg det ut:

IMG_0705.JPG

It’s always better when I got my camera. So I will start bringing it everyday again. Because some opportunities only comes once.

When I came home I never sat down, I made food, ate my food (okay, I sat down when I ate), washed my clothes, worked on my store and had a shower. In bed before 22 😎


Det blir såklart alltid bättre med kameran, så jag måste börja ta med den varje dag nu. För vissa möjligheter kommer aldrig igen.

När jag kom hem satte jag aldrig mig ner. Jag lagade mat, åt min mat (okej, jag satt ned medan jag åt), tvättade kläder, jobbade på min online butik och duschade. Var i säng innan 22:00 😎